Skip to main content

Digital læring I dagtilbud

Kommunalbestyrelsen har som en del af budgetaftalen for 2012 aftalt at afsætte 500.000 kr. årligt til indkøb af digitale læringsredskaber på dagtilbudsområdet.
Målet er at understøtte visionen om den digitale kommune og udviklingsstrategiens ambition om at være vidensskabende på børne- og uddannelsesområdet.

Et 3-årigt digitalt læringsprojekt i dagtilbud

Iht. budgetaftalen for 2015 er der afsat 342.000 kr. i 2015 og 500.000 kr. i overslagsårene. Midlerne anvendes i et 3-årigt projekt med lanceringen af nyt netværk af digitale nøglemedarbejdere, og indkøb mediepakker til alle daginstitutioner.

Målet med projektet er, at:

  • Alle børn får adgang til tidssvarende digitale redskaber
  • Alle børn deltager i veltilrettelagte didaktiske læringsaktiviteter, hvor digitale redskaber anvendes i arbejdet med de 6 lovbestemte lærerplanstemaer
  • Alle børn lærer at forholde sig nuanceret til de digitale medieindtryk, de møder i deres hverdag
  • At børn ikke blot oplever verden gennem teknologien, men lærer at anvende teknologien til at forstå, bearbejde, beskrive og handle i den verden, de lever i

Erfaringerne fra projektet vil danne udgangspunkt for formuering af en strategi for digital læring på dagtilbudsområdet.