Skip to main content

Hvorfor digital læring i dagtilbud?

Stort set alle hjem i Danmark har digitale redskaber

Nutidens børn fødes ind i en digitalsamtid, hvor internet, tabletter, mobiltelefoner og computere, i større eller mindre grad, er en integreret del af hverdagen, både i hjemmet, i dagtilbuddet, i skolen og på jobbet.
Yderligere bygger samfundsudviklingen, skolesystemet og jobmarkedet i stigende grad på brug af digitale redskaber. Integration af digitale redskaber i dagtilbuddenes dagligdag en naturlig del af at forberede børn til livet som borger i det danske samfund.

Det er dermed ikke et spørgsmål, om dagtilbuddene skal bruge digitale redskaber, men alene hvordan dagtilbuddet kan integrere digitale redskaber der giver bedst mening for det enkelte dagtilbud.

Læs mere om arbejdet med digital læring i denne folder