Skip to main content

Re-start af projektet 2017: DigiDag 2.0

Efter et år i 'dvale' blev projekt og netværk genstartet i efteråret 2017.

Her kan I finde styregruppens mål og handleplan for re-startprocessen

I december 2017 blev 'Forstyrelseskonsulent' Jari Due Jessen tilknyttet projektet. 

Her kan I finde mål og handleplan for praksis-forstyrelser i 2017-18

 

 

 

 

Netværksaktiviteter 2015-16

Dato

Tema

Indhold                                     

Opgave til fremmod næste netværksmøde

4. sept. 2015
(08.30-12.30)

Intro til projektet - afprøvning af teknologier

 

 

 
 • Oplæg af projektleder Bjarne Abildtrup og IT-ansvarlig Rasmus Kirsch Bork
 • Workshop – video intro til grej og til 4 læreplansaktiviteter
 

Udfør og evaluer min. 2 digitale aktiviteter ud fra hverdagslivstemaer.

Tag min. 6 panoramabilleder af jeres institution og send til Bjarne bjarp@fmk.dk

6. nov.
2015
(08.30-12.30)

Leg og samspil mellem børn, pædagoger og teknologi.

 
 • Klaus Thestrup og Peter Lauritzen – medieleg – medborgere i et mediesamfund.
 • Debat: Hvordan tænker I dagens perspektiver kan indarbejdes i pædagogisk praksis?
 • Skabelse af værktøjer til handling!
 

Skab min. et nyt læringsrum i institutionen, og overvej hvilke nye teknologier, eller kompetencer der kan udvide/styrke jeres læringsrum yderligere.

8. januar 2016
(08.30-12.30)

Metoder til Vidensdeling

 

 
 • Hvordan deler I viden og erfaringer omkring digitale læremidler med jeres forældre, ledelse og kollegaer?
 • Hvordan dokumenterer I?
 • Konkrete metoder til vidensdeling
 • Hvordan kan I bruge hinanden fremadrettet?
 

Skab og afhold min. to tværgående digitale læringsaktiviteter i samarbejde eksempelvis dagpleje, skole eller andre børnehuse i FMK.

 

 

11. marts 2016
(08.30-12.30)

Opsamling på tværgående digitale aktiviteter

 
 • Udvalgte ambassadører præsenterer hjemmeopgaven, de faglige overvejelser og hjemmeopgavens udviklingspotentialer
 • Bjarne præsenterer mål og formål med det kommende Jobswap
 


Struktur og legitimitet omkring arbejdet med digital læring

Inspirationsspørgsmål til samtale med nærmeste leder.

 • Hvordan kan der skabes en højere grad af legitimitet omkring arbejdet med digitale redskaber?
 • Hvordan får  I sammen sat arbejdet med digital læring i struktur i hverdagen?
 • Hvordan får I gjort jeres kollegaer yderligere opmærksomme på jeres funktion som nøglemedarbejdere?

.

20. maj 2016
(08.30-12.30)

Status på Digital læring i FMK?

 

 
 • Hvor langt er vi med projektet?
 • Hvad kan vi, som vi ikke kunne før?
 • Hvad skal vi kunne i fremtiden?
 • Hvilke problematikker støder I på i jeres arbejde med digitale læremidler?
 • Hvilke nye kompetencer/ teknologier giver det mening at investere i?
 • Evt. Præsentation af nye teknologi/kursusforløb
 

Udarbejd en skrivelse på maks. 1 side, der sammenfatter jeres erfaringer med digitale læremidler.

19. august
2016

(08.30-12.30)

Delevaluering

 
 • Oplæg v. Bjarne, Præsentation af evalueringsmetoder, "mixed methods"
 • Gruppearbejde: Hvordan får vi skabt nogle fremsynede evalueringsresultater, som vi kan arbejde videre med og gøre os endnu bedre?
 

Der udarbejdes 5 børneinterview pr. børnehus og skives et kort notat, maks. 1 side, som beskriver børnenes oplevelser.

28. oktober 2016

(08.30-12.30)

Fremstilling af evalueringsresultater

 
 • Resultaterne fremlægges
 • Hvordan bruger vi denne nye viden?
 

Der sammenfattes min. 3 opmærksomhedspunkter, der arbejdes videre med.