Skip to main content

Find din digitalenøglemedarbejder

Få et overblik de digitale nøglemedarbedere i vores kommunale og selvejende dagtilbud.

 Oversigt 

 

Navn

Mail

Områdeinstitutioner

 

 

Børneområde Vest

Jesper Kirk Andreasen 

jea@fmk.dk

 

Julie Westerskov Pedersen

julwp@fmk.dk 

Børneområde Syd

Carina Woelke

cswoe@fmk.dk

 

Solveig Rey

sore@fmk.dk

Børneområde Midt

Ditte Larsen

diala@fmk.dk

 

Anja Jakobsen

ajako@fmk.dk

 

Lotte Staunstrup 

losan@fmk.dk 

Børneområde Nord

Tina Nellemann Johansen

tinjo@fmk.dk 

 

Lisa Steinbakken Jensen

lisaj@fmk.dk 

Selvejende dagtilbud

Årslev børnehave og vuggestue

Peter Schrøder Jørgensen

petsj@fmk.dk

Kaptajngården

Allan Borgstrøm

allab@fmk.dk

Ringgården

Danni Mitchell Nielsen

damin@fmk.dk

Lundsbjerg bhv.

Ronnie Rose

rkror@fmk.dk 

Landsbyordninger

 

 

Tre Ege

Thea Sofie Chetronoch

thsoc@fmk.dk 

 

Lone Elmerdahl Pedersen

loep@fmk.dk 

Broholm

Michael Angel Bjerregaard

micab@fmk.dk

Brahesminde

Tina Ørnholm Larsen

tinal@fmk.dk 

 

Ole Bak Lauritsen 

olbal@fmk.dk 

Bøgebjerg 

Maria Møller Hansen

marmh@fmk.dk 

Espe

Birgitte Thomsen

bt@fmk.dk